La narrativa culta a diferència de la popular, és escrita per autors coneguts. Segueix un procés d’elaboració detallat amb una finalitat estètica i artística. Els principals gèneres narratius cultes en prosa són:

EL CONTE: És el més curt. És molt senzill, la història pot arribar a ser realista, però té marques de fantasia. Els personatges no estan gaire descrits.

· LA NOVEL·LA: És el més extens, descriu municionament els personatges tant psicològicament tant com físicament, els paisatges… Les novel·les són formades per capítols, que poden tindre diverses parts.

LA NARRACIÓ: De longitud és un entremig entre la novel·la i el conte. Té un grau d’elaboració intermedi.